WebZdarma.cz

Jimramovská Žárovka

Psal se rok 2005 a do naší jimramovské farnosti nastoupil do funkce faráře Jakub Holík. Ještě téhož roku na jednom setkání mládeže přišel o. Jakub s nápadem na vydávání farního zpravodaje. Hned na začátku bylo potřeba najít někoho, kdo by se tohoto úkolu zhostil. Vzpomínám si, že v místnosti se rozhostilo hrobové ticho a nikdo se nijak zvlášť do tohoto úkolu nehrnul. Poté na sebe ale spiklenecky mrkly sestry Kašovy s tím, že pokud se ještě někdo přidá, tak se tohoto úkolu ujmou. Podíval jsem se kolem sebe, a jelikož se nikdo nehlásil, tak jsem se rozhodl, že zachráním situaci a nabídl jsem oběma slečnám „technickou podporu“ při vytváření zpravodaje. A tak to vlastně všechno začalo!

První číslo (technicky vzato nulté číslo) vyšlo 27. 11. 2005 s názvem „Farní časopis“. V tomto čísle jsme se obrátili na Vás, čtenáře, abyste nám pomohli najít vhodný název. Ze tří možností byla nakonec vybrána, dnes již dobře známá, Žárovka. Musím se přiznat, že já osobně jsem tehdy hlasoval pro jiný název, ale dnes si již jiné jméno ani nedovedu představit.

Za rok 2006 bylo vydáno pět čísel Žárovky a v ostatních letech se počet ustálil na třech číslech za rok. Zpravodaj vychází „občasně“ s nákladem přibližně 200 výtisků na číslo. Na začátku je vždy úvodní slovo kněze, následují články o proběhlých akcích ve farnosti, rozhovor, případně různé pozvánky a další příspěvky. Na zadní stránce je pak zobrazen kříž. Zatím největší porci informací jsme Vám přinesli v 31. a 33. čísle (č. 31/2015, č. 33/2016), kde počet stránek dosáhl 72. To už je pořádný výkon (W, watt). Všechny rekordy týkající se stránek ovšem překonala rozlučková Žárovka o. Pavla Vybíhala, která svým výkonem připomínala solidní halogen. Počet stran se v tomto případě nezastavil ani před magickou hranicí 100 a vyšplhal se na téměř neuvěřitelných 176 stránek (č. 39/2018).

Veškeré spolupráce si velmi vážíme a věříme, že naše Žárovka nám bude ještě několik let dobře svítit!

Pavel Šikula ml.

 

Copyright © 2011–2020: 
Pavel Šikula, redakce Žárovky